Lille skaugum

skreddersyr opplegg for hver enkelt bruker, arbeidsoppgavene og aktivitetene varierer med årstidene. Det er en resurs gård for opplærlig, omsorg, arbeidstrening, rehabilitering og avlastning. Gårdens resurser tas i bruk. du lærer hvordan landbruk og kontakt med dyr gir mestring i hverdagen.

Kom gjerne å besøk oss! 🙂